+420 222 539 539
Mon - Fri: 8 am – 10 pm, Sat - Sun: 9 am – 10 pm

Central Hotel Prague

Rybná 8, Praha
View full map